Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden ('de voorwaarden') begeleiden en bepalen uw gebruik van deze AssetTradex website ('de website'). AssetTradex is een handelsnaam van EPIC Worldwide Ltd. Lees s.v.p. de voorwaarden goed door. Als u het nniet eens bent met de voorwaarden, gebruikt u deze website dan niet. Als u deze website wel gebruikt, dan geeft u te kennen dat u zich conformeert aan onze voorwaarden.

Auteursrechten

Tenzij anders vermeld zijn de auteursrechten op de inhoud van alle pagina's op deze website eigendom van, of in licentie bij AssetTradex. Tenzij anders vermeld, hebben de auteurs van het literaire en artistieke werken van de pagina's op deze website verklaard dat hun morele recht op grond van artikel 77 van de Copyright Designs and Patents Act 1988 worden geïdentificeerd als de auteur van deze werken.

Voorwaarden voor uw gebruik van deze website

Met uitzondering van het hier ondervermeldde, mag de inhoud van deze website niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of uitgezonden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AssetTradex. U mag niets van de inhoud van deze website verspreiden, tonen, of kopiëren aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot het 'cachen' van enig materiaal op deze website voor toegang door derden en het 'spiegelen' van enig materiaal van deze website. U mag materiaal van individuele pagina's van deze website printen of opslaan op draagbare of vaste hardeschijven voor persoonlijk non-commercieel gebruik. U mag uw computer ook toestaan om elektronisch opgeslagen kopieën te maken van content van deze website, maar slechts om het te kunnen bekijken wanneer u online bent.

Uitsluiting van AssetTradex' aansprakelijkheid

De informatie van deze website dient alleen voor informatieve doeleinden. Het materiaal op deze website is geen advies en men moet zich niet beroepen op het materiaal van deze website bij het maken van (of zich onthouden van het maken van) een besluit of bij het nemen van (of zich onthouden van het nemen van) een actie. AssetTradex biedt geen garantie of maakt geen verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid van van enigerlei materiaal op deze website, noch de betrouwbaarheid van de toegang tot deze website. In geen enkel geval aanvaarden wij aansprakelijkheid van enigerlei aard, met inbegrip van aansprakelijkheid wegens nalatigheid (behalve voor persoonlijk letsel of de dood), voor enige schade of verlies (waaronder, zonder beperking, verlies van klanten, inkomsten, winst, of gevolgschade) ten gevolge van gebruik van, of onmogelijkheid om, deze website te gebruiken. AssetTradex geeft geen garantie dat deze website (of websites die gelinkt zijn aan deze website) vrij is van computervirussen of andere kwaadaardige of schadeberokkenende computerprogramma's. De pagina's van deze website kunnen technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. De informatie in deze pagina's kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en kan soms verouderd zijn. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de informatie op deze pagina's, noch aansprakelijkheid voor het niet bijhouden van de informatie op deze pagina's.

Materiaal en advertenties van derden

Deze website bevat materiaal afkomstig van, en gemaakt door derden. AssetTradex sluit alle aansprakelijkheid uit voor onwettigheid dat voortvloeit uit fouten, weglating of onjuistheid in dergelijk materiaal en AssetTradex neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal. In het geval dat u goederen of diensten van een derde partij koopt of het verkrijgt, dan zal uw aankoop van deze goederen of diensten in overeenstemming zijn met termen en voorwaarden van de derde partij en AssetTradex zal jegens u geen enkele aansprakelijkheid hebben. Deze website bevat ook links naar andere websites die niet onder de controle van AssetTradex zijn, en ook niet door AssetTradex worden onderhouden. AssetTradex is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. AssetTradex biedt deze koppelingen alleen voor uw gemak, maar is het niet noodzakelijk eens met het materiaal op deze sites.

Materiaal door u aangeboden

Door het inzenden van materiaal naar AssetTradex, verleent u AssetTradex automatisch het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, en exclusieve recht en de licentie om dergelijke materiaal (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleiden van te creëren, distribueren, uitvoeren en weergeven, over de hele wereld en/of dergelijk materiaal te betrekken in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook, die nu bekend is of later ontwikkeld zal kunnen worden voor het volledige termijn van alle rechten die aan dergelijk materiaal ontleend kunnen worden. U erkent dat AssetTradex niet verplicht is om enig materiaal van u afkomstig te publiceren.

Gegevensbescherming en privacy

Alle gegevens die u ons verstrekt waaruit wij u persoonlijk kunnen identificeren worden gehouden en verwerkt in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid. Verdere details zijn opgenomen in onze Richtlijnen m.b.t. gegevensbeschermings.

Geldigheid

Als vastgesteld wordt dat enige voorwaarde of bepaling van onze Algemene voorwaarden onwettig, ongeldig, of nietig is, of om enige reden onuitvoerbaar, de geldigheid en de handhaving van de overige voorwaarden en bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast of beïnvloed.

Voorwaarden door de wet bepaald.

Het gebruik van deze website en deze Algemene voorwaarden zijn slechts onderhevig aan wetten uit Engeland en Wales. Deze bepalen de interpretatie, de toepassing, en het effect van al de bovenstaande machtigingen, uitsluitingen, licenties en voorwaarden voor het gebruik.

Jurisdictie

De rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve bevoegdheid over alle claims of geschillen die voortvloeien ten opzichte van, uit, of in verband met deze Website en het gebruik ervan en deze Voorwaarden.

Gehele overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en AssetTradex met betrekking tot het geschrevene hierin.

Vragen

Als u enige vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de aangeboden diensten of producten, stuur u ons dan s.v.p. een e-mail.

Bedrijfsinformatie

EPIC Worldwide is een vennootschap dat in Schotland en een statutaire zetel heeft op 5/7 Kingsknowe Park, Edinburgh, EH14 2JQ. Ingeschreven in Schotland met ondernemingsnummer SC298282 - BTW-nummer GB-918495093Laatst bijgewerkt op 20 maart 2007

Heeft u behoefte aan bijkomende diensten?