Privacy & Beleid


Dit beleid is slechts van toepassing op deze website en niet op websites waarnaar wij linken. Wij sluiten ook overeenkomsten met commerciƫle partners wiens websites veel overeenkomsten vertonen met de onze. Deze websites hanteren hun eigen privacybeleid, en wij raden u aan deze goed door te nemen. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Van tijd tot tijd kunnen wij ons privacybeleid zonder voorafgaand bericht aanpassen, en wij raden u aan om regelmatig ons beleid door te nemen.

Verzamelen van informatie

Om de gewenste dienst te kunnen leveren, en om ons in staat te stellen onze dienst voor u op maat te snijden, komen wij graag meer te weten over uw interesses. Hier komen we achter door u dit te vragen, door uw opmerkingen te lezen en door te kijken naar de meest populaire delen van onze sites.

Verzamelen van persoonlijke informatie

We verzamelen alleen persoonlijke informatie van u (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.) die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt, hetzij door het invullen van de registratie of door het verzenden van e-mails naar ons. Verzend ons uw persoonlijke informatie niet als u niet wilt dat wij deze verzamelen. Wij zullen de gegevens slechts gebruiken voor doeleinden waar u uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De informatie zal niet worden doorgeven aan derden zonder uw toestemming.


Verzamelen van andere informatie

Naast het verzamelen van de informatie die u wordt gevraagd bij het registreren, kunnen wij automatisch informatie over u verzamelen wanneer u de site bezoekt. Het verzamelen van informatie kan het gebruik van cookies en web beacons omvatten. Een web beacon is een klein grafisch beeld dat op een webpagina is geplaatst, en is ontworpen om ons in staat stellen de bezoeker op onze site te monitoren. Een cookie is klein tekstbestand dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer door uw web browser wanneer u voor het eerst onze site bezoekt. De cookie staat ons toe om uw computer te identificeren en ontdekt details over uw laatste bezoek. De meeste internet browsers accepteren cookies automatisch, maar meestal kun u de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te verwijderen of om automatische acceptatie te voorkomen. Als u ervoor kiest onze cookies niet te ontvangen, kunnen wij niet garanderen dat uw ervaring met onze website zal zo snel en bevredigend is als wanneer u de cookies wel ontvangt. Om een cookie in Internet Explorer te verwijderen, gaat u naar het menu "Extra" en klikt op "Internetopties". Op het tabblad "Algemeen", selecteert u "Instellingen" en vervolgens op "Bestanden weergeven". Selecteer nu de cookie die u wilt verwijderen en in het "Bestand menu" drukt u vervolgens op "Verwijderen". De informatie die door cookies en web beacons wordt verzameld is niet persoonlijk identificeerbaar, het bevat algemene informatie over uw computer de instellingen van uw verbinding met het internet, bijvoorbeeld: besturingssysteem en platforms, het IP-adres, uw zoekpatronen en de timing van het browsen op onze website en uw geografische locatie.

Gebruik van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) verkrijgen, houden, correleren, samenvoegen en gebruiken voor het aan u verstrekken van onze diensten en aanvullende diensten evenals voor onze interne zakelijke doeleinden. Deze omvatten (zonder beperking): - het personaliseren van uw bezoeken aan de site en de ontwikkeling van het ontwerp en de stijl van de site om onze diensten aan u te verbeteren; - u te informeren over de laatste wijzigingen op onze website, of producten, diensten of aanbiedingen die u mogelijk interessant vindt; - communicatie (en het personaliseren van dergelijke communicatie) met u van AssetTradex bedrijven en van andere bekende en betrouwbare derden (als u daartoe toestemming heeft verleend); - het u informeren als u succesvol bent geweest in een van de wedstrijdacties of promoties - het opstellen van recensies van klanten, - voor marktonderzoek, - om te voorkomen dat u illegale, beledigende of aanstootgevende opmerkingen op onze sites plaatst; - om derden in staat te stellen statistische analyses, technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren, inclusief het bepalen van gedragsvoorkeuren ten behoeve van online marketing; - voor de strategische ontwikkeling; - voor welk doel dan ook vereist door de wet of regelgeving; - voor boekhoudkundige doeleinden;Informatie delen

Mogerlijkerwijs verstrekken wij, naar onze discretie, aan derden geaggregeerde statistische gegevens over uw gebruik van onze websites, die gegevens kunnen demografische gegevens zijn zoals leeftijd en / of geografische locatie van groepen van gebruikers. Het zal geen informatie bevatten die men in staat zal stellen u persoonlijk te kunnen identificeren. Met uw toestemming kunnen wij persoonlijke informatie verstrekken aan derden. U krijgt de kans om toestemming te weigeren indien de informatie zal worden gebruikt voor dit doel. Wij behouden ons het recht op toegang en openbaarmaking van persoonlijke informatie om eventueel te voldoen aan wetgeving, wettige regeringsverzoeken, of aanvragen door relevante regelgevende instanties, om zodoende ons systeem naar behoren te kunnen laten functioneren en om onszelf en onze gebruikers te beschermen. We zouden de bovengenoemde informatie kunnen overdragen of verkopen aan derden als gevolg van een verkoop, fusie, consolidatie, verandering van zeggenschap, inbreng van activa of reorganisatie van AssetTradex. U stemt in met de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar regio's buiten de Europese Economische Ruimte (die mogelijkerwijs niet hetzelfde niveau van bescherming kan bieden als het Verenigd Koninkrijk) in het geval dat de verwerking van uw gegevens een dergelijke overgang inhoudt.

Toezicht op e-mails

Mogelijkerwijs monitoren of archiveren wij e-mailberichten en andere communicatie die u aan ons en stuurt, uiteraard volledig in overeenstemming met ons beleid en andere zakelijke belangen.

Veiligheidscontrole en veiligheid

Geen enkele dataovertracht over het internet is volledig veilig, dientengevolge kunnen wij de bescherming van uw persoonsgegevens en/of het gebruik van onze sites niet 100% garanderen. Desalniettemin wenden wij onze wijsheid en vakkundigheid aan om uw persoonsgegevens te waarborgen van ongeoorloofd gebruik. Bovendien zijn uw gegevens beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat de informatie die wij over u bezitten eerlijk en rechtmatig moet worden behandeld, en accuraat, relevant en niet excessief moet zijn. Waar noodzakelijk moet de informatie up-to-date worden gehouden, en niet langer in bezit gehouden dan strikt noodzakelijk. Helpt u s.v.p. uw informatie up-to-date te houden door uw registrateigegevens bij te houden op de website. Voor meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-bescherming-persoonsgegevens

Wijzigen van, of toegang tot uw gegevens

In het geval u uw persoonlijke informatie wijzigt (bv uw postcode), of als u niet langer onze nieuwsbrieven of de diensten waarvoor u zich heeft aangemeld wilt ontvangen, of als u de kopieƫn van de persoonlijke informatie die wij over u bezitten wilt inzien of ontvangen, of enigerlei andere vragen heeft, stuur dan een e-mail met uw vraag of verzoek naar: support@assettradex.com. U kunt ten alle tijden toegang verzoeken tot de informatie die wij over uw houden. Deze informatie zullen wij u binnen 40 dagen na ontvangst van een geschreven verzoek aanleveren tegen een kleine administratieve vergoeding.

%zAdditionalServices%